Ustanovení skupiny pro záchranu obchodu s vínem, vinařství a gastronomie

Na půdě pražského vinného baru Vinograf se dnes sešli dovozci vína, výrobce vody pro gastronomii, zástupce Asociace sommelierů a zástupci gastronomie a na platformě #milujemevino (milujemevino.eu) diskutovali o budoucnosti trhu s vínem.

Vytvořili skupinu, která si klade za cíl hájit své zájmy i zájmy dalších subjektů pracujících s vínem, ať už jsou to vinaři, obchodníci s vínem a dovozci vína, sommelieři či gastropodniky, kde pracují s vínem.

Přes veškeré pochopení pro tíživou situaci celosvětově způsobenou pandemií koronaviru a pro její dopady do ekominky se skupina shodla na tomto stanovisku:

  1. Harmonogram uvolnění podnikatelských činností ze dne 14.4. považujeme za opatření, které zásadně poškozuje celý segment vinařského oboru, gastronomie a obchodu s vínem.
  2. Povolení obnovení gastroprovozů až 8. června s dílčím krokem omezeného provozu na zahrádkách 25.5. je opatření, které má likvidační dopady pro celý segment.
  3. Už nyní je situace zcela kritická a řada podnikatelů hlásí, že své provozy neobnoví, neboť nemají možnost získat prostředky na splnění podnikatelských závazků.
  4. Přes všechny proklamace nenabízí podpora státu účinnou pomoc a gastronomie je tak odkázána pouze na vlastní možnosti, které jsou ovšem kriticky omezené prolongovanými restriktivními opatřeními.
  5. Ani červnové spuštění provozů gastronomie nebude znamenat navrácení tržeb na potřebnou úroveň a je zřejmé, že na obnovu provozu již podniky nebudou mít prostředky.
  6. Prodlužování termínu pro obnovení gastronomických provozů a  nevyhnutelný krach značné části gastroprůmyslu bude mít zásadní vliv i na produkci a odbyt vinařství.

Z uvedených důvodů požadujeme okamžité a zásadní přehodnocení harmonogramu uvolnění podnikatelských činností s ohledem na neúnosnou situaci v gastronomii a v obchodu s vínem.

Účastníci setkání:

Vinograf wine bar, Jan Horešovský, Klára Kollárová
Asociace sommelierů ČR, viceprezident Ivo Dvořák
Víno Markuzzi s.r.o., Jiří Markuzzi
Buble víno, Pavel Buble
Gourmet services, s.r.o., Vít Hepnar
Lesa s.r.o., Matouš Ballík
Petr Hanuš, Petr Hanuš