Webinář: Dopady vládních opatření na chod gastronomických podniků s právníky z CEE Attorney (14.5)

Opatření přijatá vládou spojená se šířením koronaviru čím dál tím citelněji zasahují do provozu mnoha společností a jejich právních vztahů. Proto se platforma milujemevino.eu rozhodla v této nelehké době, ve spolupráci s advokátní kanceláří CEE Attorneys s.r.o., připravit webinář, kde se bude diskutovat o dopadech těchto vládních opatřeních na chod gastronomických podniků a podnikatelů s vínem.

 • Dotýkají se vás vládní opatření spojená se šířením koronaviru?
 • Chcete omezit rizika a snížit dopad na vaše podnikání?
 • Na co máte právo a na co si dát pozor?

*** POZOR: Webinář z organizačních důvodů odkládáme o týden až dva. Sledujte náš Facebook či Twitter pro nový termín

KDY: Ve čtvrtek 14. května 2020 od 10:00 do 12:00, účast je zdarma.

JAK: Registrace na e-mailu:  michaela.rozlivkova@ceeattorneys.com (zašleme vám přihlašovací údaje k webináři, kapacita omezena)

Důležité rady, informace a odpovědi na otázky, které můžete v průběhu webináře klást, poskytnou Mgr. Martina Schützová a Mgr. Radka Slaměníková z advokátní kanceláře CEE Attorneys s.r.o.

CO SE NA WEBINÁŘI DOZVÍTE

 • Zda máte nárok na příspěvek od státu v rámci programu Antivirus a v jaké výši
 • Jaké kroky doporučujeme přijmout v současné situaci v pracovněprávní oblasti
 • Jaké máte povinnosti v případě, že jste se dostali do úpadku nebo hrozícího úpadku a co v případě, že je proti Vám vedeno exekuční řízení – novely zákonů přijaté v souvislosti s koronavirem 
 • Jakou další pomoc schválila vláda pro OSVČ a podnikatele
 • Jaké máte práva a povinnosti v souvislosti s uzavřenými smlouvami
 • Jaké máte povinnosti z nájemních smluv a co je možné vyjednat s pronajímatelem
 • Jaký je aktuální stav vládních návrhů zákonů o tzv. “odkladu” nájemného

HARMONOGRAM WEBINÁŘE

 • Program Antivirus 
 • Doporučené kroky v pracovněprávní oblasti – dočasná nezaměstnanost, nařízení dovolené, propouštění
 • Dopady novely exekučního a insolvenční zákona na chod společností 
 • Pomoc pro OSVČ
 • Smluvní vztahy obecně
 • Nájemní smlouvy
 • Prostor pro dotazy  

Školením Vás provede:

Mgr. Martina Schützová

Martina je partnerkou v pražské kanceláři CEE Attorneys a vedoucí advokátkou pracovně právní sekce kanceláře. Kromě rozsáhlých zkušeností v oblasti pracovního práva má Martina zkušenosti při poskytování komplexního právního poradenství v oblasti M&A ve spojení s korporátním právem, obchodním smluvním právem a na oblast práva ve zdravotnictví a farmacii. Martina se podílela na řadě transakcí, včetně vytváření joint venture a přeměn obchodních korporacích. Poskytování právních služeb zahrnovalo provedení právní prověrky a vypracování zprávy o výsledcích právní due diligence projektu, jakož i následné nastavení vnitřních směrnic a náprav nálezů.

V oblasti pracovního práva Martina poskytuje poradenství zejména při přípravě smluvních dokumentů týkajících se uzavírání a rozvazování pracovních poměrů, přípravě vnitřních předpisů zaměstnavatele a zastupování v řízení o náhradě škody/újmy způsobené při plnění pracovních úkolů.

Martina je vedoucí sekce kanceláře „gastroprávo“, právo gastronomického průmyslu.

Mgr. Radka Slaměníková

Radka je vedoucí advokátkou nemovitostní sekce pražské kanceláře CEE Attorneys. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti smluvních vztahů a práva nemovitostí. Radka se podílela na poskytování právního poradenství několika developerským projektům, které zahrnovaly různé fáze od povedení právní prověrky (due diligence) a vypracování zprávy o jejích výsledcích, poradenství v rámci územního a stavebního řízení, přípravy smluvní dokumentace transakce včetně tzv. plánovacích smluv s obcemi, souhlasů vlastníků, samotné výstavby, po následný nájem či prodej.

Mezi další oblast specializace pak patří obchodní závazkové vztahy, korporátní právo a právní zastupování před soudními a jinými správními orgány v České republice.

Radka je vedoucí sekce kanceláře „fashion law“, právo módního průmyslu.

Jan Horešovský

Výkonný ředitel a spolumajitel Vinograf Wine bar., původní profesí daňový poradce se specializací na procesní právo. Od r. 2003 pracuje v gastronomii a s vínem, vybudoval vlastní hotel s vinařským konceptem (Hotel Pinot u Karlova mostu v Praze), spolupracoval na několika vinařských projektech (iniciativa Vize 2008, Dům vína ČR a další), příležitostně publikuje v odborném tisku, v r. 2006 certifikace degustátora vína, do r. 2019 působil jako předseda dozorčí rady Vinařské asociace ČR. Zakladatel veřejně prospěšného spolku Senovážné žije! na podporu a oživení Senovážného náměstí v Praze, spoluiniciátor iniciativy #milujemevino .